ÖZELLİKLERİMİZ

cad-cam-cadcam-yerli-cizim-tasarim-gcode-üretim-cnc
AÇIKLAMA

CAD/CAM programımız yaklaşık 20 yıllık bir sürecin sonucundan elde edilen bilgi ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli bir tasarım ve G Kodu oluşturma programıdır. CAD/CAM programımız tasarlanırken tamamıyla saha içinden alınan geri dönüşler göz özüne alınarak, kullanıcı ihtiyaçları ve kolay bir ara yüze sahip olması amaçlanarak tasarlanmıştır. Uygulamaların ihtiyaçlarına göre kolay ve fonksiyonel işlemler tanımlanmıştır.

CAD/CAM programlarımız 3 ana çekirdekten oluşmaktadır.

 1. Tasarım ve Çizim Yapma (CAD) Fonksiyonları
 2. Üretim ve G-Kod Oluşturma (CAM) Fonksiyonları
 3. Optimizasyon (Nesting) ve Verimlilik Fonksiyonları
TASARIM VE ÇİZİM YAPMA (CAD) FONKSİYONLARI

Seçim Araçları

 • Menüden hızlıca seçim yapabilme
 • Mouse ile seçim yapabilme
 • Bölge tanımlayarak seçim yapabilme
 • Katmana göre seçim yapabilme
 • Seçilmiş olan çizimlerin özelliklerini görebilme

Görünüm Araçları

 • Zoom In “Yakınlaştır”, Zoom Out “Uzaklaştır”
 • Zoom Window “Pencere”, Zoom Fit “Ekrana Sığdır”
 • Pan “Kaydırma”
 • Bakış Açıları “Top , Front , Left , Right , Bottom , Back , Isometric”
 • Kamera Döndürme “Rotate Camera”
 • Perspektif veya Paralel Görünüm
 • Grid “Izgara” özelliği
 • Düzlem Seçimi “Plane”

2D Çizim Seçenekleri

 • Çizgi : Diki, Açılı, Normal
 • Daire : Merkeze Göre , İki Noktalı, TTR
 • Yay : Merkeze Göre , Üç Noktalı, İki Noktalı
 • Dörtgen : Normal, Köşeli Pahlı, Köşesi Yuvarlatılmış
 • Elips : Merkeze Göre
 • Spline: Açık yada Kapalı, Quadratic, Cubic
 • Çokgenler : Üçgen, Dörtgen, “n” Gen
 • Barel : Kafa Çapı ve Uzunluğu göre

2D Çizim Oluşturma Araçları

 • Çizim yaparken sayısal değer girebilme
 • Snap, Osnap, Ortho, Track işlemleri
 • İleri / Geri Al (Undo / Redo) işlemleri
 • Çizimi gruplama ve kilitleme
 • Çizimi düzenleme ve özelliklerini değiştirmek
 • deltaX , deltaY , deltaZ genişliklerine göre çizim yapabilme
 • Uzunluk ve Açıya göre çizim yapabilme
 • Koordinat noktasına göre çizim yapabilme
 • Düzleme göre çizim yapabilme
 • Hızlı çizim modu
 • Hızlı boyutlandırma
 • Çizimi düzenleme
 • Table ile çizim yapabilme

2D Çizim Düzenleme Araçları

 • Yapılmış olan çizimle hızlı ve kolayca düzenlenebilir yada çoğaltılabilir.
 • Kopyalama “Copy” : Mouse ve Koordinata Göre
 • Taşıma “Move” : Mouse ile, Koordinata Göre, Yatay, Dikey, Mutlak Değere Göre
 • Yer Değiştirme “Exchange”
 • Doğrusal Çoğaltma “Linear Array” : X,Y,Z Mesafesi ve Adede Göre
 • Dairesel Çoğaltma “Polar Array” : Açı Değeri ve Adede Göre
 • Aynalama “Mirror” : X Vektöründe ,Y Vektöründe , XY Vektöründe
 • Döndürme “Rotate” : Düzlemde, Vektöre göre
 • Ölçekleme “Scale” : Oransal , Boya göre
 • Uzatma “Extent”
 • Budama “Trim”
 • Kırma “Break”
 • Birleştirme “Connect”
 • Köşe Değiştirme “Fillet – Chamfer” : Daire yapma, Pah kırma
 • Patlatma “Explode”

Vektöriyel Yazı Yazma Seçenekleri

 • Tüm Windows Fontlarını Seçebilirsiniz,
 • Bold, Italic, Underline Özellikleri,
 • Yazının Boyutunu İstediğiniz Ölçüde Ayarlayabilirsiniz,
 • Tek Bir Tık ile Otomatik Olarak Yazıyı Vektörize Edebilme
 • Vektörleri Bezeir yada B Spline Eğrisi ile Yumuşatma

Katmanlı "Layer" Çalışma Seçenekleri

 • Birden fazla katmanla çalışabilme özelliği sayesinde 2 ve 3 boyutlu işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz,
 • Katmanlara Renk ve Çizim kalınlığı tanımlayarak katmanlar arasında farklılığı gözetebilirsiniz,
 • Özel Operasyonlar için özel işlemler tanımlayabilirsiniz,
 • Çizim sırasında katmanlardaki çizimleri veya katmanları, görünür yada görünmez kılabilirsiniz,
 • Katmanlardaki çizimleri kilitleme özelliği ile güvenli bir şekilde çizimlerinize devam edebilirsiniz,
 • Her bir katmana bağımsız takım atanabilir ve bu takıma göre G-Code çıkarılabilir,
 • Her bir katmana z operasyon yüksekliği tanımlanabilir,
 • Seçilen katmana göre işlemler yapılabilir…
ÜRETİM VE G-KOD OLUŞTURMA (CAM) FONKSİYONLARI

Takım İşlem Seçenekleri

 • Takım listesinden takım seçimi
 • Takım özelliklerini tanımlama
 • Takımları dosyaya kaydedip tekrardan geri çağırma
 • Takım Simülasyonu
 • Takımlara CAM özellikleri atama
 • Takım kuralları tanımlama
 • Takım Geometrisini Tanımlama
 • Takım İşleme Hızlarını ve Amacını Tanımlama

CAM Seçenekleri

 • Takım listesinden takım seçimi
 • Takım özelliklerini tanımlama
 • Takımları dosyaya kaydedip tekrardan geri çağırma
 • Takım Simülasyonu
 • Takımlara CAM özellikleri atama
 • Takım kuralları tanımlama
 • Takım Geometrisini Tanımlama
 • Takım İşleme Hızlarını ve Amacını Tanımlama
 • Seçilen takıma göre operasyon yapma
 • Çoklu adımlamalı kod çıkarma
 • Dalma, çıkma ve kesme hızlarını belirleme
 • Çok adımlı ofsetleme yapabilme
 • Giriş “Lead In” ve çıkış “Lead Out” tanımlayabilme
 • Katmana göre işlem yapabilme
 • Kontur : Dış ofset, iç ofset, merkezden takip
 • Doğrusal ve Dairesel cep boşaltma
 • Delik delme : Tek seferde, çoklu adımlama
 • Text tabanlı Post Processor ile çıkan G kodunun yapısını ayarlama

Simülasyon Seçenekleri

 • Oluşturulan G-Kodun simülasyonu yapılabilir
 • Seçilen takıma göre ekranda 3 boyutlu olarak izlenebilir.
 • Simülasyon sırasında duraklatma, durdurma yapabilme
 • Simülasyonda iş adım seçenekleri belirleme
 • Simülasyonda sırasında hızlandırma ve yavaşlatma
 • Renk ataması yapılabilir
 • Gruplu çalıştırılabilir

Post Processor Seçenekleri

 • Text tabanlı Post Processor oluşturabilme
 • Oluşturulmuş Post’u Not defteri yada benzer programlarla değiştirebilme
 • Uygulamaya göre özel Post oluşturabilme
 • Eksen karakterleri gibi bir çok özelliği tanımlayabilme
 • Program limitlerini belirleme
 • Cad/Cam programı içinden online olarak Post seçebilme
 • Oluşturulacak G-Kodun formatı belirlenebilir

Kinematik Ayar Seçenekleri

 • 3 Eksende Sistemlerinizde Kartezyen Kinematik Tanımlama Yapabilirsiniz
 • 4 Eksenli Sistemlerinizde, 3 Eksen XYZ Lineer ve 1 Eksen Döner Kinematik Tanımlama Yapabilirsiniz
 • 5 Eksenli Sistemlerinizde, 3 Eksen XYZ Lineer ve 2 Eksen Döner Kinematik Tanımlama Yapabilirsiniz
 • Dönme Eksenlerinde, Merkez Kaçıklık Mesafelerini Tanımlama Yapabilir Ve Bu Sayede Kinematik Kalibrasyonunun bozulmamasını Sağlayabilirsiniz
 • Eksenlere Offset Verilebilmektedir
 • Kinematik ayarlarımızı dosyaya kaydedebiliriz ve daha sonradan bu ayarları yükleyerek kolay bir şekilde güncelleme yapabilirsiniz
OPTİMİZASYON (NESTİNG) VE VERİMLİLİK FONKSİYONLARI

Optimizasyon “Nesting” Seçenekleri

 • True Shape Optimizasyon algoritması kullanılır.
 • Dikdörtgen yada herhangi bir çizimden plaka tanımlaması yapılabilir.
 • Plakaya adet tanımlaması yapılır.
 • Kaç adet kullanıldığı yada kalan adetleri görebiliriz.
 • Plaka kalmadığında uyarı mesajı verir.
 • Parçaların adedi belirlenebilir yada öncelik ataması yapılabilir.
 • Parçaların nasıl döndürüleceği tanımlanabilir.
 • Parça ve Plakaların nasıl olduğu ön izleme sayfasında görülebilir.
 • Dikdörtgen parça ve plakaların boyutları doğrudan liste üzerinde değiştirilebilir.
 • Ne kadar parça kullanıldığı yada kalan parça adedi görülebilir.
 • Optimizasyon yaparken gerçek zamanlı olarak tüm optimizasyon sonuçları görülebilir.
 • Kullanıcı hangi optimizasyon sonucunu kullanacağına kendi karar verebilir.
 • Optimizasyon yaparken çıkan sonuçları önizleme ile görebilir.
 • Daha önceden yapılmış optimizasyon sonuçları sonradan çağrılabilir.
 • Optimize edilen plakaların G Kodları tek bir komut ile çıkartılabilir.
 • Optimize edilen parçaların içindeki diğer operasyonların G Kodu çıkartılabilir.
 • Her bir İşleme bağımsız takım atanabilir.
 • Plakalar ile ilgili bilgiler alınabilir. Ne kadarı kullanıldı, yüzdesi vb

Hazır Şablon ve Kütüphane Seçenekleri

 • Parametrik olarak belirlenmiş şablonlardan çizimler oluşturulabilir.
 • Önizleme ile gerçek hali görüntülenebilir.
 • Doğrudan optimizasyon parçası olarak optimizasyon sayfasına gönderilebilir.
 • Delik noktaları tanımlanabilir
 • Yazı yazılabilir.
 • Oluşturulan şekillerden direkt G-Kodu alınabilir.
 • Düzleme göre kod oluşturulabilir.
 • Hızlıca boyutlandırılabilir.

Görütü İşleme “Image Processing” Seçenekleri

 • Png, Jpg, Bmp tabanlı görselleri sayısal vektöre dönüştürür.
 • 2 Kademeli filtreme özelliği
 • Ara sonuçların çıktılarını ekranda izleme
 • Görüntünün belirli bir alanını işleme “Crop” özelliği
 • Çıkan sonucun vektörel olarak önizlenmesi
 • Contrast ve Brightness ayarı
 • Color Replace özelliği
 • Çıkan vektörel sonucun eğriler (spline) ile yumuşatılması